logo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2021/22. õa
 
Õppetoolid Humanitaar-ainete õppetool Võõrkeelte
Õppetool
Reaal- ja
loodusainete
õppetool
Oskusainete
õppetool
Algõpetuse
õppetool
Aine-
valdkonnad
Eesti keel ja
kirjandus
Sotsiaalained
 
Võõrkeeled Matemaatika
Loodusained
Arvutiõpetus
Kunst
Muusika
Käsitöö ja
tehnoloogia-
õpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli
juht
  Jane Rätsep Anneli Vahesalu Kirsti Notta  
Riina Müürsep
Silva Tölpt
  Mart Pitsner
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik
Ulvi Rembel
Argo Mund
Marju Lugima
Reet Kirsipuu


 
Mare Veddel
Sirje Püss
Marge Sepping
Sirli Reimets
Margarita Leok
Ulvi Rembel
 
Maiu Vahkal
Rein Murs
Jan-Erik Jõgiste
Siiri Seljama
Margo Müller
Marika Pulatova- Manuel
Enelin Olesk
Reet Kirsipuu
Luule Koppel
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Sten Tammik
Tiit Transtok
Merje Morozova
Triinu Kunberg
Marju Lugima
Tiina Tomps
Kerli Oks
Marve Kaljula
Luule Koppel
Mare Veddel
Merje Morozova
 Reet Kirsipuu