logologo

 

MTÜ LASTE JA NOORTE KRIISIPROGRAMM

Aktiivsus-tähelepanuhäirest psühhiaatri pilguga

I klassi õpilaste õppetarvete loetelu

Taotlus õpilase pikemaajalise puudumise kohta( blankett)


Koolist puudumine haigestumise puhul

1. HAIGET last kooli saata ei tohi! On juhtumeid, kus laps tuleb kooli, tal on palavik ja ootab kell 8.00 kooli med.õe juurde saamist. Lapsevanem peab hommikul lapse tervisega kursis olema. Koolil pole võimalik haiget last koju transportida.

2. Kui LAPS haigestub koolipäeva jooksul, siis väljastab selle päeva kohta puudumistõendi kooli med.õde.
3. Kui LAPS on haige kuni 3 päeva, siis vastutab lapse tervise eest lapsevanem ja kirjutab lapse puudumise ÕPILASPÄEVIKUSSE (1.-9. klass) ja puudumistõendi 10.-12. klassi õpilasele.
4. Kui LAPS on haige rohkem kui 3 päeva, siis esitab lapsevanem koolile lapse puudumise kohta ARSTITÕENDI.
5. Kui laps haigestub, peab lapsevanem kohe kooli teatama lapse haigestumisest klassijuhatajale (e-mail, sõnum jms).

Käesolev otsus on kooli saadetud Vinni Tervisekeskuse OÜ poolt 16.09.2009.
Täpsem info lapse ravi kohta: Vinni Tervisekeskus, telef. 32 93980.Küsitlus
Kuidas algas uus aasta?
Töiselt.
Lõbusalt.
Vaikselt ja rahulikult.


Vaata tulemusi