logo

Tasemetööde ajad:

4. klassi tasemetööd
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööd
  1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
  3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
  4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
  5) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;Riigieksamite ajad:
  1) eesti keel (kirjalik) – 25. aprill 2022. a;
  3) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 3. mai 2022. a;
  4) inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 4.–6. mai; 9. mai 2022. a;
  5) matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.


  Ühtsete põhikooli lõpueksamite ajad:
  1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
  3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või   inglise,  saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022.a;
  4) valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;