Päise pilt
logo

 

Kooli sümboolika

Kooli logo - tammeleht, millel on tähed VPG (kooli esimesed nimetähed)
Kooli lipp
1988-1994 Vinni - Pajusti Keskkool
1.sept. 1994 Vinni - Pajusti Gümnaasium
Kooli ajalootuba – asutatud 1998, juubelinäitused iga viie aasta tagant.
Kooli infovoldik – toimetatud 1992, 1998, 2003, 2004, 2008 (raamat).

Kooli tutvustav infovoldik - koostatud igal aastal põhikooli lõpetajatele kooli tutvustamiseks.
Kooli kroonika (15.a tegevus), kirjastatud 1998 - 10 aasta tegevus, 2003 - 5 aasta tegevus; 2008 - 5 aasta tegevus.
Kooli almanahhid – “Tammeke” 1995, 1998, 2001, 2005, 2007.

Kooli kvaliteedikäsiraamat 2007 (igal aastal täiendused ja parandused).

Õppeaasta pikkus on 175 tööpäeva, lõpuklassidel 185 õppepäeva.

Õppetund on 45 minutit.

Vahetund on 10 minutit ja einevahetund on 20 minutit:

- toitlustamine on tasuta kõikidele õpilastele;

- söögiajad on igal tööpäeval pärast 3.,  4.  ja 5. tundi;

- puhvet avatud kell 8.00-14.30.

Kooli moto: Toimeta targasti!

Maskott: Vinni-Puhh (Winnie-Puhh - A. Milne), alates 2008.a.

Kooli missioon: Eluks ettevalmistus tahte ja töökuse läbi.