logoEsseekonkurss „Sõna jõud ja keele vägi“ (T, 24. jaanuar 2023)
Ootame kõiki IX–XII klassi õpilasi osalema esseekonkursil „Sõna jõud ja keele vägi". Kuni kahe lehekülje pikkusele esseele peab olema lisatud õpilase kool, klass, kontaktandmed ja emakeeleõpetaja nimi. Esseesid ootame hiljemalt 1. märtsiks e-posti aadressile essee@toimetaja.eu või Toimetaja tõlkebüroo postiaadressile Veerenni 24 C, 10135 Tallinn (ümbrikule märgusõna „ESSEEKONKURSS").

Link https://toimetaja.eu/esseekonkurss-2023

Esseekonkursi korraldajad
Esseekonkursi korraldajad on Toimetaja tõlkebürooEesti Keele InstituutEesti Emakeeleõpetajate Selts, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja President Kaljulaidi Fond.
Auhinnafond
Parimaid kirjutajaid tunnustavad Toimetaja tõlkebüroo ja President Kaljulaidi Fond kahe 300 euro suuruse stipendiumiga. I–III koht pälvivad ka auhinnad Eesti Noorsooteatrilt ja II–III koht raamatupoe kinkekaardid Toimetaja tõlkebüroolt. Eesti Keele Instituut ja Euroopa Komisjoni Eesti esindus annavad eriauhinnad oma lemmikutele.
Žürii
Võistlustöid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Keele Instituudi esindajad, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esindajad, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik, President Kaljulaidi Fondi esindaja, Tallinna Ülikooli referent-toimetaja eriala tudengid ja Toimetaja tõlkebüroo toimetajad.
Võitjatest teavitamine
Võitjate nimed avaldatakse Toimetaja tõlkebüroo koduleheküljel emakeelepäeval, 14. märtsil 2023. Võitjatega võetakse ühendust.
Lisainfo, konkursi reeglid ja esseede näited: https://toimetaja.eu/esseekonkurss-2023
Reklaamvideo Youtube'is: https://youtu.be/ZbvhhHPhNyc
Tervitades
Minni Luuk
Toimetaja tõlkebüroo
 „Koos suudame“ (K, 23. november 2022)
koolinoorte konkursiga „Koos suudame“. Konkurss kuulutati välja teisipäeval, 8. novembril. Sellel aastal toimub konkurss taas heas koostöös noortele suunatud haridusliku algatusega Proovikivi peaaegu kogu 2022/2023 kooliaasta vältel. Konkurss on suunatud 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele ning ka kutsekeskharidust omandavatele noortele.
Konkursi eesmärk on innustada noori koostööle eakaaslastega, et end üheskoos proovile panna ja mõelda oma kogukonna (nt kool või kodukoha kogukond) või kasvõi kogu ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas üheskoos kogukonna liikmetega neid probleeme kodanikualgatuse korras lahendada. Lisaks innustame noori liikuma edasi ideestamise faasist – võistlustöödena ootame 2023. aasta kevadel ideede kirjelduste asemel juba konkreetseid projekte.
Mida peavad õpilased osalemiseks tegema? Õpilased võivad oma väljakutsed (ehk proovikivid) valida Proovikivi veebileheküljelt ning nende projektid võivad sündida nendele endale meelepärases vormis – vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet nt ettevõtluse, kunsti, kampaaniate korraldamise, teadustööde vms kaudu. Võistlustööde mõju peab olema suunatud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisesse ning avaldama mõju Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks.
Osalema on oodatud vähemalt kolmeliikmelised meeskonnad 6.-12. klassist ning kutsekeskharidust omandavad noored. Julgustame tegema koostööd ka kohaliku kogukonnaga (koolipere, kodukoha kogukond jne) või mõne organisatsiooniga! Oodatud on konkursitööd nii eesti, vene, kui ka inglise keeles.
Mis on auhinnaks? Võitjad selguvad kevadel 2023. Lisaks põnevale meeskonnatöö kogemusele võib meeskond võita rahalise stipendiumi, et projekti elluviimist toetada. Nii 6.-9. kui ka 10.-12. klassi kategoorias:
500€ stipendium I koha pälvinud projektile
300€ stipendium II koha pälvinud projektile
200€ stipendium III koha pälvinud projektile
150€ stipendium parimate projektide juhendajatele

Võistlustööde esitamine algab 20. märtsist 2023 ja lõpeb 20. aprillil 2023. Võistlustööd esitatakse läbi Teeviida veebilehekülje https://www.teeviit.ee/koos-suudame/
Võistlustööd esitatakse video vormis koos kirjaliku lühikirjeldusega.

Kogu vajaliku info konkursi kohta saab siit: https://www.teeviit.ee/koos-suudame/
Konkurssi tutvustavate postrite failid leiab siit: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ApSlW2pzrjvzCqv83Kl87zRUHY8c4ASD
Oleme tänulikud kui prindite postrid välja ning levitate seda koolis.
Jääme ootama õpilaste innustavaid ja lennukaid projekte!

Lisainfo ja küsimused:
Kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonna nõunik ja „Koos suudame“ projektijuht Minna Harjo
minna.harjo@siseministeerium.ee
tel. 5332 6793

 


 Lehekülg: 1