Päise pilt
logo

Vinni - Pajusti Gümnaasiumisse astuja! (10. klass)


Esitamiseks vajalikud dokumendid:

 * avaldus  (PDF) ;

*põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht(esitatakse pärast kooli lõpetamist);
* isikut tõendav dokument.

 

Vastuvõtt 10. klassi kestab 30. juunini. Lisavastuvõtt 15. augustini.
Gümnaasiumisse astumiseks katseid ei ole.

Lõpliku otsuse kooli vastu võtmise kohta teeme põhikooli lõputunnistuse hinnete alusel hiljemalt 05.07.2024.

 

Vinni valla põhikoolidesse ja gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord  
 

 

Gümnaasiumi valikud/valikained:
1. Humanitaarsuund: eesti keel ja kirjandus, kultuurilugu, inglise keel, riigikaitse, uurimistöö alused, psühholoogia, majandus, informaatika, bioloogia, C- keel
2. Reaalsuund: matemaatika, füüsika, keemia, geograafia, bioloogia, informaatika, joonestamine,  riigikaitse, uurimistöö alused, psühholoogia, majandus,  
3. Korvpalli suund: korvpall, treenerikoolitus, lauakohtunik,  lihashooldus, psühholoogia, uurimistöö alused, majandus, informaatika, riigikaitse
Koostöö Reinar Halliku korvpalli Kooliga

Kõikidel gümnaasiumi õpilastel on soovi korral võimalus läbida
B-kategooria sõiduki juhtimise kursus soodustingimustel.
Miks valida meie kool?
- saab väga hea hariduse;
- kool on turvaline;
- õpetajad on professionaalsed ja koostööaltid;
- mitmekülgne huviharidus;
- ilus looduslik keskkond;
- head sportimisvõimalused;
- tulemused head;
- väga hea õpikeskkond (rahulik ja sõbralik).
 
Kooli edukus
Õpilaste head ja väga head saavutused:
- olümpiaadidel ja ainevõistlustel;
- riigieksamitel;
- pranglimises;
- spordis;
- tehnika-alastel võistlustel;
- kunstis, tehnoloogia- ja tööõpetuses, kodu-uurimises, esseede võistlustel;
- etlemises ja mälumängudes.
 
Sotsiaalselt abistab ja hooliv
- tasuta õpikud ja töövihikud;
- tasuta eine 2x päevas, vajadusel majutusvõimalus;
- tasuta bussisõit õpilasliinidel;
- tasuta õppeekskursioonid 1x õppeaastas;
- tasuta koopiapaber projekt- ja praktiliste tööde materjalide jaoks;
- soodustus Vinni Spordikompleksi kasutamisel;
- suur valikuvõimalus maagümnaasiumis (3 valiksuunda);
- tasuta osalemine huviringides.
 
Suusarajad on kooli juures.
 Õpilased ei pea väljaspool tunniplaani suusatundides käima.