Päise pilt
logo
VPG juhtkond 2022/23 õa:

HENRY KALLASTE- direktor
MERIKE MÄNDMETS- õppejuht
TERJE ANDRESSON- huvijuht
KOIT KALEV- majandusjuht
KERLI OKS- klassiõpetaja
LY RÄPO- sotsiaalpedagoog
ANDRUS VEINBERG- haridustehnoloog
ANNELI PETROV-juhiabi