logologo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2019/20
Õppetoolid Humanitaar-ainete õppetool Võõrkeelte
Õppetool
Reaal- ja
loodusainete
õppetool
Oskusainete
õppetool
Algõpetuse
õppetool
Aine-
valdkonnad
Eesti keel ja
kirjandus
Sotsiaalained
 
Võõrkeeled Matemaatika
Loodusained
Arvutiõpetus
Kunst
Muusika
Käsitöö ja
tehnoloogia-
õpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli
juht
Marge Guljavin Margarita Leok Anneli Vahesalu Kirsti Notta Merje Morozova
Agny Spelman
  Mart Pitsner
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik


 
Mare Veddel
Sirje Püss
Marianne Lepler
Sirli Reimets
Agny Spelman
Marge Sepping
Jane Rätsep
Maiu Vahkal
Rein Murs
Rutt Nurk
Siiri Seljama
Margo Müller
Marika Pulatova-Manuel
 
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Mare Akel
Tiit Transtok
Malle Mager
Marju Lugima
Ulvi Rembel
Arelika Laaspere
Reet Kirsipuu
Malle Mager
Maarika Trofimov
Silva Tölpt
Tiina Tomps
Ly Räpo
Reet KirsipuuKüsitlus
Kevad tuleb?
Eks ta ikka tuleb 38
Pãikseline. 10
Külm 4
Vihmane 2

Kokku: 54