logologo

Raamatukoguring
Täpsem info....(näita/peida)


Tähtis teadaanne Vinni-Pajusti raamatukogult
Täpsem info....(näita/peida)


Juhtkonna teadaanne
Täpsem info....(näita/peida)
JUHTKONNA MEMO ÕPILASTELE JA LASTEVANEMATELE:
  1. Kuni 15. maini algab distantsõppel õppetöö kell 9.00
  2. Õpilane õpib selle päeva tundideks antud õppimised sellel päeval ( kui õpetaja pole andnud teistsugust tähtaega).
  3. Õppimisi võib anda korraga ka terve nädala tundideks aga siis peab õpetaja märkima juurde, milliseks tähtajaks mingi töö peab olema tehtud.
  4. Numbrilisi hindeid õppeaasta lõpuni ei panda aga III TRM hinde võib teisendada numbriks või hinnata samuti A, MA.
  5. Aastahinne pannakse välja ainult numbriga v.a hariduslike erivajadustega õpilaste puhul.
  6. Kui õpilane saab MA, siis õpetaja kirjutab kommentaaridesse ka selgituse.
  7. Sama päeva õppimised tuleb ära teha ja kui õpetaja nii nõuab ka ära saata hiljemalt kella 20.00-ks.
  8. Õpetajad sisestavad selle päeva õppimised üldjuhul selle aine tunni ajal või hiljemalt kella 15.00-ks. Hiljem sisestatud õppimisi ei pea tegema sellel päeval.
  9. Tööde tagastamist on õigus nõuda kuupäevaliselt aga mitte kellaajaliselt, kui nõutud kuupäevaks pole töö jõudnud, siis läheb e-kooli x ja kui töö saadetakse, siis parandatakse x.
  10. Õppimised sisestab õpetaja e-kooli koduste tööde alla.

Peale 15. maid tulevad uued korraldused seoses muudatustega olukorrast riigis ja lähtudes HM soovitustest.


6 toredat tegevust koolivaheajaks
Täpsem info....(näita/peida)

 

Külasta virtuaalmuuseume!

https://www.erm.ee/et/content/virtuaaltuur

https://www.loodusmuuseum.ee/virtuaalmuuseum

https://evm.ee/est/virtuaaltuurid

Mine ja osale Päranditegijate konkursil!

. https://www.parandiaasta.ee/paranditegijad/


Osale virtuaalsel tantsuõppel!

https://www.freeflowstudio.eu/pakkumised

Tule veeda koolivaheaeg koondislastega!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6ij8ehe-uUz9Z2e6PtlyaJ1FXQhsLYZd7eEQUVLbrwNxISQ/viewform

Osale viktoriinidel!

https://www.viktoriinid.ee/

Mine koos perega pikemale jalutuskäigule või matkale!

https://www.loodusegakoos.ee/juhised-looduskulastuseks


TEGUDEROHKET JA PÕNEVAT VAHEAEGA!VPG SÜNNIPÄEVA VEEBIVIKTORIINI TULEMUSED
Täpsem info....(näita/peida)Täname kõiki osalejaid!

Osalejaid oli palju ja selle üle on väga hea meel. 

AUHINNALISED KOHAD (KÄTTE SAAB AUHINNA PEALE ERIOLUKORRA LÕPPU)

I koht          Hanna Loore Haav 1.b klass, 23 punkti
II koht         Mario Mäoma 7.b klass
III koht        Meribell Susi 10. klass

PARIMA PERE ERIAUHIND (KÄTTE SAAB AUHINNA PEALE ERIOLUKORRA LÕPPU)

 Silver Koppel 6.b klassist ja Mirtel Koppel 1.a klassist.


KERGEIM KÜSIMUS

6. Kes oli VPG direktor enne Henry Kallastet?   65 õiget (Jüri Vanajuur) vastust.

RASKEIM KÜSIMUS

 5. Mitu autot oli koolil algusaastatel?  2 õiget (5 autot) vastust.

KESKMINE TULEMUS

Keskmiselt saadi 15 punkti 26-st võimalikust.

 


VPG SÜNNIPÄEVA VEEBIVIKTORIIN
Täpsem info....(näita/peida)


Hindamisest distantsõppe ajal
Täpsem info....(näita/peida)
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi juhtkonna otsus:

Alates esmaspäevast, 06. aprillist 2020 kuni eriolukorra lõpuni ei toimu 1.-9. klassi õpilaste numbrilist hindamist. Gümnaasiumiõpilaste puhul kasutatakse jätkuvalt numbrilist hindamist, v.a oskusainetes.

Vastavalt sellele märgitakse eKoolis lapse õpijõudlus järgmiste sümbolitega:
X        töö on esitamata.
MA    hinnatakse tööd, mis on sooritatud alla 50% .
A        hinnatakse tööd, mis on sooritatud vähemalt 50%-liselt.

Hariduslike erivajadustega- ja õpilastele, kellele on rakendatud IÕK pannakse A juba 35% -se soorituse korral.

TRM lõpul arvestab õpetaja protsessi A ja MA tulemusi ja võib panna ühe numbrilise koondhinde, arvestades ka õpilase võimeid ja panustamist.

TRM hinne pannakse kokku eelnevate hinnete ja hilisemate distantsõppe hinnangute alusel.


Lehekülg: 1 2 3 4Küsitlus
Kevad tuleb?
Eks ta ikka tuleb 38
Pãikseline. 10
Külm 4
Vihmane 2

Kokku: 54