logologo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2017/2018
 
Õppetoolid Humanitaarainete õppetool Võõrkeelte õppetool Loodusainete õppetool Reaalainete
õppetool
Oskusainete õppetool Algõpetuse
õppetool
Ainevaldkonnad Eesti keel ja kirjandus
Sotsiaalained
Võõrkeeled
Loodusained
 
Matemaatika
Arvutiõpetuse

 
Kunst
Muusika
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli juhataja Marge Guljavin Sirje Püss Anneli Vahesalu Maiu Vahkal Kirsti Notta Mare Veddel
Luule Koppel
  Mart Pitsner
Ly Kaasik
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik
 
 

 
Mare Veddel
Margarita Leok
Marianne Lepler
Sirli Vahula
Timofey Abuchev
Sirli Reimets

Rutt Nurk
Siiri Seljama


 
Rein Murs
Margo Müller
Gea Murakas
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Mare Akel
Tiit Transtok
Malle Mager

Ulvi Rembel
Marju Lugima
Merje Morozova
Agny Spelman
Margarita Leok
Malle Mager
Maarika Trofimov
Ly Räpo
Silva Tölpt
Tiina TompsKüsitlus
Kas sulle suusatamine meeltib?
Jah!
Ei!
Vahest.


Vaata tulemusi