logo
VPG juhtkond 2021/22 õa:
HENRY KALLASTE- direktor
-õppejuht
TERJE ANDRESSON- huvijuht
KOIT KALEV- majandusjuht
SIRLI REIMETS-  gümnaasiumi aineõpetaja
KERLI OKS- klassiõpetaja
LY RÄPO- sotsiaalpedagoog
ANDRUS VEINBERG- haridustehnoloog
ANNELI PETROV-juhiabi