logologo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2020/21. õa
Õppetoolid Humanitaar-ainete õppetool Võõrkeelte
Õppetool
Reaal- ja
loodusainete
õppetool
Oskusainete
õppetool
Algõpetuse
õppetool
Aine-
valdkonnad
Eesti keel ja
kirjandus
Sotsiaalained

 
Võõrkeeled Matemaatika
Loodusained
Arvutiõpetus
Kunst
Muusika
Käsitöö ja
tehnoloogia-
õpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli
juht
Marge Guljavin Margarita Leok Anneli Vahesalu Kirsti Notta Arelika Laaspere ja Reet Kirsipuu
 
Mart Pitsner
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik
Malle Mager
Ulvi Rembel
Tiina Tomps 
Mare Veddel
Sirje Püss
Marge Sepping
Sirli Reimets
Agny Spelman
Jane Rätsep
Maiu Vahkal
Rein Murs
Rutt Nurk
Siiri Seljama
Margo Müller
Marika Pulatova- Manuel


 
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Mare Akel
Tiit Transtok
Malle Mager
Merje Morozova
Marju Lugima
Silva Tölpt
Kerli Oks
Marit Õunapuu-Pärdi
Luule Koppel
Mare Veddel
Merje Morozova
Agny SpelmanKüsitlus
Uus kooliaasta algab....
hoogsalt!
vaevaliselt!
nii nagu tavaliselt
maskis :)


Vaata tulemusi