Päise pilt
logo
                       ASENDUSED REEDEL, 17.05
              8.B klassil loovtööd kaitsmine aulas 2.-3.tunni ajal
               7.B klass on ka aulas kuulamas
              Peale seda jätkub õppetöö tunniplaani järgi.
                      Mart Pitsneri asendus 17.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 9.B klassijuhataja tulevad 2.tunniks
2 9.B eesti keel Maarja Vinkel
3 6.A ajalugu Jaan Nõmmik
4 9.A kirjandus Maarja Vinkel
5 6.A eesti keel Kerli Aaspalu
                    
                      Pent Eleni  asendus 17.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 8.B klassijuhataja annab ise
2 7.A(I+II) matem Lea Aavastik
3 8.A(II+III) matem Lea Aavastik
                   
                       Anneli Vahesalu asendus 17.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 10 klassijuhataja annab ise
2 11 füüsika Margarita Leok
3 11 keemia Ave Varimets

 
                               ASENDUSED NELJAPÄEVAL, 16.05
                       8.A klassil loovtööd kaitsmine aulas 1.-2.tunni ajal
                            7.A klass on ka aulas kuulamas
                         Peale seda jätkub õppetöö tunniplaani järgi.
                      Maarja Vinkeli asendus 16.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 6.B kirjandus Ave Varimets
2 6.B kirjandus Ave Varimets
3 6.C eesti keel Argo Mund
4 5.B eesti keel Ave Varimets
5 7(II+III) eesti keel Mart Pitsner
                   
                       Kirsti Notta asendus 16.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 5.A käsitöö Margarita Leok
2 5.A käsitöö Ly Räpo
                        
                   Marge Seppingu asendus 16.05
tund klass õppeaine Asendaja õpetaja
1 4.A inglise keel Jana Ilves
2 5.B inglise keel Jana Ilves