logo

 KONSULTATSIOONID/ JÄRELEVASTAMISED
2021/22  II pa

ÕPETAJA ÕPPEAINE KONSULT. AEG/
JÄRELEVAST. AEG
(päev, kellaaeg)
Anneli Vahesalu keemia, füüsika kokkuleppel
Enelin Olesk Matemaatika kokkuleppel
Jaan Nõmmik Ajalugu kokkuleppel
Jane Rätsep Inglise keel kokkuleppel
Katrin Pall Muusika 1.-5. kl. E- 6.t, 5.-12. klass kokkuleppel
Kerli Aaspalu Psühholoogia kokkuleppel
Kirsti Notta kunst, käsitöö Kokkuleppel E-R
Luule Koppel klassiõpetaja, loodusõp. K 7.t ja kokkuleppel
Maie Nõmmik ühisk.õp., uurimistöö E 7.t ja kokkuleppel
Maiu Vahkal Matemaatika E,T, K, N 7.8.tund kokkuleppel
Malle Mager Klassiõpetaja kokkuleppel
Mare Akel kehaline kasvatus kokkuleppel
Mare Veddel klassiõpetaja, vene keel, E, K, N 7.tund
Margarita Leok vene keel kokkuleppel
Marge Järvsoo eesti keel ja kirjandus kokkuleppel
Marge Sepping Inglise keel kokkuleppel
Margo Müller Arvutiõpetus, joonestamine kokkuleppel
Marika Pulatova Manuel Matemaatika N ja R 7.tund
Marju Lugima Klassiõpetaja, eesti keel kokkuleppel
Mart Pitsner eesti keel ja kirjandus kokkuleppel
Marve Kaljula klassiõpetaja  
Merike Kuhhi Eesti keel ja kirjandus kokkuleppel
Merje Morozova Kunst, klassiõpetaja E, T 7. tund ja kokkuleppel
Reet Kirsipuu Matemaatika ja klassiõpetaja Kokkuleppel E-N
Rein Leichter tehnoloogiaõpetus  E, T, K kokkuleppel
Rein Murs Matemaatika kokkuleppel
Rutt Nurk Bioloogia, loodusõpetus T, K, N kokkuleppel
Siiri Seljama Geograafia T-7.8. tund
Silva Tölpt Klassiõpetaja kokkkuleppel
Sirje Püss saksa keel E, T kokkuleppel
Sirli Reimets inglise keel kokkuleppel
Terje Andresson Muusika kokkuleppel
Tiina Rannar Keemia kokkuleppel
Tiina Tomps Klassiõpetaja, inimeseõpetus, eesti keel Kokkuleppel E-R
Tiit Transtok kehaline kasvatus kokkuleppel
Triinu Kunberg Keh. kasv kokkuleppel
Ulvi Rembel Klassiõpetaja,  eesti keel, vene keel T, K, N 7.tund ja kokkuleppel