logologo

Olümpiaadid ja  võistlused 2017/18. õa
Võistlus Koht Õpilane/klass Juhendaja
       
       
       
       
Maakondlik võistujoonistamine I koht
III koht
Madli Freienthal 8. B
Helena Reimann 11. kl
Kirsti NottaKüsitlus
Mida uuelt aastalt oodata?
Lund.
Uusi lubadusi.
Rohkem asju.
Meelerahu.


Vaata tulemusi