logologo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2017/2018
 
Õppetoolid Humanitaarainete õppetool Võõrkeelte õppetool Reaal- ja loodusainete õppetool Oskusainete õppetool Algõpetuse
õppetool
Ainevaldkonnad Eesti keel ja kirjandus
Sotsiaalained
Võõrkeeled Matemaatika
Loodusained
Arvutiõpetus
Kunst
Muusika
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli juhataja Marge Guljavin Sirje Püss Anneli Vahesalu Kirsti Notta Mare Veddel
Luule Koppel
  Mart Pitsner
Ly Kaasik
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik
 
 

 
Mare Veddel
Margarita Leok
Marianne Lepler
Sirli Vahula
Timofey Abuchev
Sirli Reimets
Maiu Vahkal
Rein Murs
Rutt Nurk
Siiri Seljama
Margo Müller
Gea Murakas
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Mare Akel
Tiit Transtok
Malle Mager

Ulvi Rembel
Marju Lugima
Merje Morozova
Agny Spelman
Margarita Leok
Malle Mager
Maarika Trofimov
Ly Räpo
Silva Tölpt
Tiina TompsKüsitlus
Mida ma Halloweenil teen?
Teen sõpradele kolli.
Lihtsalt olen kodus.
Lähen peole.
Teen midagi muud.


Vaata tulemusi