logologo


VINNI-PAJUSTI GÜMNAASIUMI ÕPPETOOLID
2016/2017
 
Õppetoolid Humanitaarainete õppetool Võõrkeelte õppetool Reaal- ja loodusainete õppetool Oskusainete õppetool Algõpetuse
õppetool
Ainevaldkonnad Eesti keel ja kirjandus
Sotsiaalained
Võõrkeeled Matemaatika
Loodusained
Arvutiõpetus
Kunst
Muusika
Käsitöö ja tehnoloogiaõpetus
Kehaline kasvatus
Algõpetuse ained
Õppetooli juhataja Mart Pitsner Sirje Püss Anneli Vahesalu Kirsti Notta Mare Veddel
Luule Koppel
  Marge Guljavin
Jaan Nõmmik
Maie Nõmmik
 
 

 
Mare Veddel
Margarita Leok
Evi Aluoja
Marianne Musto
Sirli Vahula
Timofey Abuchev
Merike Kuhhi
Maiu Vahkal
Rein Murs
Rutt Nurk
Siiri Seljama
Margo Müller
Gea Murakas
Rein Leichter
Katrin Pall
Terje Andresson
Mare Akel
Tiit Transtok
Malle Mager

Ulvi Rembel
Marju Lugima
Merje Morozova
Agny Spelman
Margarita Leok
Malle Mager
Maarika Trofimov
Tiia Kinks
Ly Räpo

 KĂĽsitlus
Kas ootate suve?
Jaa!
Ei


Vaata tulemusi