logologo
Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise / vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;

Tasemetööd:
(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 17. mai 2017. a.
(2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik)– 9. mai 2017. a;
3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus,
muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.
 KĂĽsitlus
Kas ootate suve?
Jaa!
Ei


Vaata tulemusi