logologo


Vinni - Pajusti Gümnaasiumisse astuja! (1. - 11. klass)

Esitamiseks vajalikud dokumendid:
1. avaldus direktori nimele (võimalik täita kohapeal);
2. tervisekaart (perearstilt, kooliõelt);
3. väljavõte õpilasraamatust;
4. klassitunnistus (lõputunnistus 9. kl.)
 
Kuidas tulla meile õppima?
Gümnaasiumisse astumiseks katseid ei ole.
Dokumentide vastuvõtt tööpäevadel: 9.00-13.00- ni.
 
Miks valida meie kool?

- saab väga hea hariduse;
- kool on turvaline;
- õpetajad on professionaalsed ja koostööaltid;
- mitmekülgne huviharidus;
- ilus looduslik keskkond;
- head sportimisvõimalused;
- tulemused head;
- väga hea õpikeskkond (rahulik ja sõbralik).
 
Kooli edukus
Õpilaste head ja väga head saavutused:
- olümpiaadidel ja ainevõistlustel;
- riigieksamitel;
- pranglimises;
- spordis;
- tehnika-alastel võistlustel;
- kunstis, tehnoloogia- ja tööõpetuses, kodu-uurimises, esseede võistlustel;
- etlemises ja mälumängudes.
 
Sotsiaalselt abistab ja hooliv
- tasuta õpikud ja töövihikud;
- tasuta eine 1x päevas, ühiselamus olijatele ka hommikueine;
- tasuta bussisõit õpilasliinidel;
- tasuta õppeekskursioonid 1x õppeaastas;
- tasuta koopiapaber projekt- ja praktiliste tööde materjalide jaoks;
- soodustus Vinni Spordikompleksi kasutamisel;
- suur valikuvõimalus maagümnaasiumis (3 valiksuunda);
- tasuta osalemine huviringides.
 
Suusarajad on kooli juures.
 
Õpilased ei pea väljaspool tunniplaani suusatundides käima.
 

 

 

 Küsitlus
Mida ma Halloweenil teen?
Teen sõpradele kolli.
Lihtsalt olen kodus.
Lähen peole.
Teen midagi muud.


Vaata tulemusi