Vinni-Pajusti Gümnaasium kutsub põhikoolilõpetajaid jätkama oma haridusteed meie kooli X klassis

 

Valiksuunad gümnaasiumis

  1. Humanitaar- ja sotsiaalsuund (eesti keel ja kirjandus, aja- ja kultuurilugu, saksa keel, inglise keel).
  2. Reaalsuund ja multimeedium (lai matemaatika, informaatika, inglise keel).
  3. Loodussuund- ja keskkonnaharidus (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika, sotsiaalpoliitika, inglise keel).

Võimalus valida laia või kitsast matemaatikat.

KOOLI VASTUVÕTT

Gümnaasiumisse astumiseks katseid ei ole. Vastuvõtt 10. klassi kestab

30. juunini.  Lisavastuvõtt 15. augustini. Kooli kantseleisse on vaja tuua järgmised dokumendid:

põhikooli lõputunnistus;

pass (sünnitunnistus);

avaldus (kirjutada kohapeal);

terviseleht.

Klassi nimekiri pannakse kodulehele 1. juulil k.a.


 
VPG
Vinni-Pajusti Gümnaasium
Tammiku 9
Vinni
46601 Lääne-Virumaa
e-post:
vpg@vpg.edu.ee
http://www.vpg.edu.ee